Gelderse Stichting tot Beheer & Bewindvoering
ter bescherming van meerderjarigen

Als het beheer van financiën moeilijk is…

 

 

Geld is een privé aangelegenheid waarmee anderen geen bemoeienis hebben. Toch komt het voor dat het goed omgaan met geld problemen oplevert. Door ziekte, langdurig of tijdelijk geestelijk onvermogen, ouderdom of andere persoonlijke omstandigheden.

Niet iedereen heeft de mogelijkheid om de financiën door familieleden of vrienden te laten regelen. En soms is dit ook niet wenselijk. U heeft dan misschien het gevoel dat uw zelfstandigheid wordt aangetast en dat u verplichtingen heeft tegenover anderen waar u zich onplezierig bij voelt.

Daarom zijn er in Nederland onafhankelijke professionele instanties die het beheer van de financiën overnemen van meerderjarigen die dat wensen. Zo wordt de privacy beschermd en afhankelijkheid voorkomen.

De Gelderse Stichting tot beheer en bewindvoering ter bescherming van meerderjarigen is één van die instanties. De volledige naam is om redenen van juridische aard erg lang, daarom wordt op deze website de naam Gelderse Stichting gebruikt.

naar boven