Home Actueel Tarieven GSBB 2022

Tarieven GSBB 2022

De minister heeft de nieuwe tarieven voor bewind, mentorschap en curatele voor 2022 vastgesteld. Ze gaan in op 1 januari 2022. De tarieven stijgen met 4,9%. Hierin zijn loonontwikkeling, prijsstijgingen en ontwikkeling van de economie meegenomen. 

De meest voorkomende nieuwe tarieven zijn:

  • Bewind (geen schulden, 1 persoon): € 103,75 per maand (was € 98,92) 
  • Bewind (geen schulden, 2 personen): € 124,41 per maand (was € 118,67)
  • Bewind (schulden, 1 persoon): € 134,25 per maand (was € 128,00) 
  • Bewind (schulden, 2 personen): € 161,00 pe rmaand (was € 153,50) 
  • Bewind met mentorschap (1 persoon, geen schulden): € 186,75 per maand (was € 178,08) 
  • Curatele (geen schulden, 1 persoon): € 186,75 per maand (was € 178,08) 

De intake/opstartkosten bij een bewind (één persoon, geen schulden) worden € 586. Bij een bewind + mentorschap of een curatele is dat € 1054.

Het uurtarief wordt € 73,20.

Het compleet overzicht met alle tarieven vind je hier. Bij GSBB zijn de tarieven exclusief BTW van toepassing. 

GSBB voert deze wijziging van tarieven door per 1 januari 2022. Daarnaast mogen we bij onze cliënten eenmalig € 10,00 voor bankkosten in rekening brengen.

Professionele bewindvoerders zoals GSBB brengen een door de rechtbank vastgesteld tarief voor hun werk in rekening. Welk maandtarief geldt, staat in de beschikking die de rechtspraak naar de onderbewindgestelde stuurt. De rechtbank controleert of de bewindvoerder het juiste tarief toepast. Voor de laagste inkomens worden de kosten voor bewindvoering (deels of volledig) door de gemeente vergoed. Heeft iemand een inkomen op of rond bijstandsniveau, dan vraagt de bewindvoerder bij de gemeente bijzondere bijstand aan voor de kosten van het bewind.

1
GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Heeft u een vraag?

GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Wij helpen u graag verder.