Home Verwijzers Psychiatrie

Psychiatrie en GSBB

In ons werk voor cliënten met een psychiatrische aandoening is de samenwerking met begeleiding vaak intensief. De groep cliënten is breed en divers. De problematiek varieert van licht en tijdelijk tot zwaar en langdurig: stemmingsstoornissen, schizofrenie, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, autisme, hersenbeschadiging of geriatrische aandoeningen.  GSBB heeft ervaring in de communicatie met, bewindvoering en mentorschap voor cliënten voor deze mensen.

Door de zorg voor de financiën aan GSBB over te laten, ontstaat voor cliënten de ruimte voor herstel en behandeling. Daarmee ontstaat voor de cliënten bij wie dat mogelijk is, de ruimte om opnieuw aan zelfredzaamheid te werken.

Afspraken

In overleg tussen zorginstelling en GSBB is het mogelijk afspraken te maken over de manier van samenwerken:

  • Over de manier van verstrekken van zak- en leefgeld
  • Over de voorbereiding van het bewind
  • Over de acceptatie van cliënten
  • Over werkzaamheden door GSBB, ook in de aanloop naar het bewind
  • Over advies en voorlichting

Deze afspraken kunnen we schriftelijke vastleggen.

Maatwerk

Geen mens is hetzelfde. Met cliënt en begeleiding kunnen we afspraken op maat maken. Bijvoorbeeld over de manier waarop we contact onderhouden, uw leefgeld, zelf beslissen en zelf doen.

Samenwerking met begeleiding

In de begeleiding van cliënten werken bewindvoerder en begeleider samen. Dit is regelmatig onderwerp van bespreking tussen GSBB, begeleiding en cliënt. Juist ook hierin is sprake van maatwerk, afgestemd op de behandeling en de mogelijkheden van de cliënt.

De aanloop naar het bewind

Zowel in de toeleiding naar de maatregel (bewind, mentorschap, curatele) als in de uitvoering, is goede samenwerking essentieel. Ook is het belangrijk dat GSBB tijdig wordt ingeschakeld. Want beschermingsbewind is krachtige preventie, zeker als schulden dreigen. Tijdigheid is essentieel. Bij de aanvraag van bewind, mentorschap of curatele is een verklaring van een arts gewenst die aantoont dat de maatregel nodig en helpend is. Als begeleider gaat u vaak met de cliënt naar de zitting van de kantonrechter, waar de maatregel wordt uitgesproken.

Mentorschap en curatele

GSBB biedt naast bewind ook professioneel mentorschap of curatele aan. Bij mensen die niet zelfstandig kunnen beslissen over persoonlijke zaken, is mentorschap soms nodig. Als beslissingen genomen moeten worden over de invulling van verpleging, verzorging en behandeling heeft de mentor een belangrijke rol.

Beschermingsbewind en mentorschap kunnen worden gecombineerd. De maatregelen kunnen gelijktijdig worden aangevraagd, maar er kan ook eerst een bewind zijn, waarna het mentorschap later volgt. De aanvraag voor het mentorschap kan dan door GSBB worden verzorgd. GSBB biedt mentorschap alleen aan in combinatie met beschermingsbewind.

Onze mentoren en curatoren zijn ervaren in het begeleiden en maken van keuzes in zorg en behandeling. Ze kennen de regionale zorgkaart en weten goed wat mogelijk en realistisch is. Onze mentoren onderhouden een goed contact met hun cliënten. In vergelijking met (veel) vrijwillige mentoren besteden zij minder tijd aan sociaal contact met hun cliënten. Daar staan hun daadkracht en hun kunde op sociaal-medisch gebied tegenover. Op belangrijke momenten weten ze snel en precies hoe te handelen in het belang van hun cliënten.

Voorlichting

GSBB vindt het belangrijk om goede kennis van wettelijke vertegenwoordiging en financiële zorgverlening te delen. Daarom gaan we hier graag over met u in gesprek. We organiseren regelmatig bijeenkomsten waarin we kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

Als u dat wilt, verzorgen wij een presentatie. Deze stemmen we af op uw wensen. We gaan in op de vragen die u heeft. Onderwerpen kunnen zijn:

  • de financiële vraagstukken die bij uw cliënten kunnen spelen
  • de verschillende mogelijkheden en oplossingen die beschikbaar zijn
  • het samenspel tussen begeleiding en GSBB

Zo investeren we in nog betere samenwerking en delen we onze kennis over financiële zorgverlening.

Contact

Wilt u een cliënt naar ons verwijzen, dan gaan wij eerst in gesprek. Hier kunt u iemand aanmelden.

U kunt natuurlijk ook direct contact met ons opnemen.


1
GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Heeft u een vraag?

GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Wij helpen u graag verder.