Home Verwijzers Psychiatrie

Psychiatrie en GSBB

In ons werk voor cliënten met een psychiatrische aandoening is de samenwerking met begeleiding vaak intensief. De groep cliënten is breed en divers. De problematiek varieert van licht en tijdelijk tot zwaar en langdurig: stemmingsstoornissen, schizofrenie, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, autisme, hersenbeschadiging of geriatrische aandoeningen. 

Wij hebben ervaring in de communicatie met, bewindvoering en mentorschap voor deze mensen.

Door de zorg voor de financiën aan ons over te laten, ontstaat voor cliënten de ruimte voor herstel en behandeling. En kan er, als dat mogelijk is, gewerkt worden aan de zelfredzaamheid.

Afspraken

Wij maken graag samen met jou afspraken hoe wij het beste kunnen samenwerken. Wij bespreken en maken graag afspraken over:

  • de manier van het verstrekken van zak- en leefgeld
  • de voorbereiding van het bewind
  • de acceptatie van cliënten
  • de werkzaamheden die wij in de aanloop naar het bewind kunnen doen
  • het geven van advies en voorlichting

Deze afspraken leggen wij vervolgens schriftelijk vast. Dat zorgt voor duidelijkheid.

Maatwerk

Geen mens is hetzelfde. Daarom maken wij graag afspraken op maat. Bijvoorbeeld over de manier waarop wij contact onderhouden, het uitbetalen van het leefgeld en het zelf beslissen en zelf doen door de cliënt.

Samenwerking met begeleiding

In de begeleiding van cliënten werken bewindvoerder en begeleider samen. Wij hebben hiervoor regelmatig contact met jou en jouw cliënt zodat wij hulp kunnen bieden dat afgestemd is op de behandeling en de mogelijkheden van de cliënt.

De aanloop naar het bewind

Zowel in aanloop naar de maatregel voor bewind, mentorschap of curatele als in de uitvoering van deze maatregel, is goede samenwerking essentieel. Hoe sneller je ons inschakelt, des te sneller kunnen wij preventief te werk gaan. Zeker in het geval er schulden dreigen. 

Voor het aanvragen van bewind, mentorschap of curatele is een verklaring van een arts nodig die aantoont dat de maatregel nodig en helpend is. Als begeleider ga je met jouw cliënt mee naar de zitting van de kantonrechter, waar de maatregel wordt uitgesproken.

Mentorschap en curatele

Wij bieden naast bewind ook professioneel mentorschap of curatele aan. Bij mensen die niet zelfstandig kunnen beslissen over persoonlijke zaken, biedt mentorschap uitkomst.

Als beslissingen genomen moeten worden over de invulling van verpleging, verzorging en behandeling, speelt de mentor een belangrijke rol.

Beschermingsbewind en mentorschap kunnen worden gecombineerd. Deze maatregelen kunnen gelijktijdig worden aangevraagd. De aanvraag voor het mentorschap kunnen wij verzorgen. Wij bieden mentorschap alleen aan in combinatie met beschermingsbewind.

Professionals met kennis van de zorg

Onze mentoren en curatoren zijn ervaren in het begeleiden en maken van keuzes in zorg en behandeling. Ze kennen de regionale zorgkaart en weten goed wat mogelijk en realistisch is. Onze mentoren onderhouden een goed contact met hun cliënten. In vergelijking met (veel) vrijwillige mentoren besteden zij minder tijd aan sociaal contact met hun cliënten. Daar staan hun daadkracht en hun kunde op sociaal-medisch gebied tegenover. Op belangrijke momenten weten ze snel en precies hoe te handelen in het belang van hun cliënten.

Voorlichting

Wij vinden het belangrijk om goede kennis van wettelijke vertegenwoordiging en financiële zorgverlening te delen. Daarom gaan we hier graag over met jou in gesprek. We organiseren regelmatig bijeenkomsten waarin wij kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

Als je wilt, kunnen wij een presentatie geven. De inhoud van deze presentatie stemmen we af op jouw wensen. We gaan in op de vragen die jullie hebben. Onderwerpen kunnen zijn:

  • de financiële vraagstukken die bij jouw cliënten kunnen spelen
  • de verschillende mogelijkheden en oplossingen die beschikbaar zijn
  • het samenspel tussen begeleiding en ons

Zo investeren wij in nog betere samenwerking en delen we onze kennis over financiële zorgverlening.

Contact

Wil je een cliënt naar ons verwijzen, dan gaan wij eerst in gesprek. Hier kun je iemand aanmelden.

Je kunt natuurlijk ook direct contact met ons opnemen.


1
GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Heeft u een vraag?

GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Wij helpen u graag verder.