Home Verwijzers Zorg voor (licht) verstandelijk beperkten

Licht verstandelijk beperkten

In de zorg voor personen met een verstandelijke beperking zien wij begeleiders als partners. De samenwerking met jou als begeleider is vaak intensief en dat verschilt ook nog per cliënt. Meer dan eens is er een samenloop met andere problemen, zoals verslaving en psychische problemen. Schulden of het risico op het ontstaan hiervan spelen vaak een rol. Juist bij mensen met een verstandelijke beperking kan beschermingsbewind problemen voorkomen. 

Samenwerking met begeleiding

Om de invulling van het bewind optimaal af te stemmen op de cliënt, is goed overleg met jou als begeleider nodig. Als begeleider weet jij het beste wat jouw cliënt nodig heeft. Daarom betrekken wij jou altijd bij het contact met de cliënt.

Afspraken op maat

Financiële zorgverlening is maatwerk. En beschermingsbewind dus ook. Wij houden rekening met de mogelijkheden en voorkeuren van onze gezamenlijke cliënten. De verantwoordelijkheid voor het geld van de cliënt ligt bij ons, maar daarbinnen zijn veel keuzes te maken.

Op weg naar grotere zelfredzaamheid

Voor cliënten onder bewind is zelfredzaamheid een beladen begrip. Het verlangen om “het weer zelf te doen” kan sterk zijn. Het ontdekken en erkennen van de eigen mogelijkheden is vaak een kwestie van vallen en opstaan. Het zetten van stappen naar meer zelfredzaamheid of juist naar iets minder, krijgt in het contact met cliënt en begeleiding veel aandacht.

Hebben cliënt, bewindvoerder en begeleiding de wil en het vertrouwen dat meer zelf doen mogelijk is, dan maken wij daarover afspraken. Het kan gaan om kleine stapjes, bijvoorbeeld van weekgeld naar tweewekelijks geld. Het kan ook gaan om grotere stappen op weg naar alles zelf doen. Dan werken wij samen aan een afbouwtraject.

Voor een afbouwtraject maken wij in overleg een plan. Daarin staat wat de cliënt zelf moet doen, zoals leren internetbankieren, leren hulp te vragen als de bewindvoerder er niet meer is, leren financieel verder vooruit te kijken, geen extra geld vragen maar zelf sparen. Er staat ook in wat de bewindvoerder zal doen, bijvoorbeeld het aanvragen van internetbankieren of het geven van online inzage in budget. Na verloop van tijd wordt gekeken hoe het gaat.

Het doel is altijd om toe te werken naar de mix van bescherming en zelfredzaamheid die het beste past.

Mentorschap en curatele

WIj bieden naast bewind ook mentorschap en curatele aan. Voor mensen die niet zelfstandig kunnen beslissen over belangrijke persoonlijke zaken, is mentorschap aan te raden. Als beslissingen genomen moeten worden over de invulling van verpleging, verzorging en behandeling heeft de mentor dan een belangrijke rol.

Beschermingsbewind en mentorschap kunnen worden gecombineerd. De maatregelen kunnen tegelijk worden aangevraagd. Wij kunnen deze aanvraag verzorgen. Wij bieden mentorschap alleen aan in combinatie met beschermingsbewind.

Professionals met kennis van de zorg

Onze mentoren en curatoren zijn ervaren in het begeleiden van en maken van keuzes in zorg en behandeling. Ze kennen de regionale zorgkaart en weten goed wat mogelijk en realistisch is. Onze mentoren onderhouden een goed contact met hun cliënten. Zij staan dichterbij de cliënt dan de bewindvoerder. In vergelijking met (veel) vrijwillige mentoren besteden zij minder tijd aan sociaal contact aan hun cliënten. Daar staat tegenover dat ze kundig zijn op sociaal-medisch gebied en als het er op aan komt snel en krachtig kunnen opkomen voor de belangen van de cliënt.

Delen van kennis

WIj delen graag onze kennis van wettelijke vertegenwoordiging en financiële zorgverlening. Wij organiseren daarom bijeenkomsten waarin wij kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

Wij verzorgen graag een voorlichting voor jouw organsiatie. De inhoud van deze presentatie stemmen wij af op jullie wensen. Wij gaan in op de vragen die jullie hebben.

Onderwerpen kunnen zijn:

  • de financiële vraagstukken die bij cliënten kunnen spelen
  • de verschillende mogelijkheden en oplossingen die beschikbaar zijn
  • het samenspel tussen begeleiding en bewindvoerders

Zo investeren wij in nog betere samenwerking en delen wij onze kennis over financiële zorgverlening.

Afspraken over samenwerking

Structurele afspraken tussen jou en/of jouw organisatie of instelling en ons helpen om de hulp aan cliënten te verbeteren. Samen kunnen wij kortere lijnen, een goede informatie-uitwisseling, en duidelijk en helder met elkaar communiceren. Dit bevordert een vlotte begeleiding van cliënten

Contact

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

Heb je al een cliënt die je naar ons wil verwijzen? Hier kun je iemand aanmelden.

Je kunt natuurlijk ook direct contact met ons opnemen.

Wil je meer weten?

Neem contact op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Neem contact op!

1
GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Heeft u een vraag?

GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Wij helpen u graag verder.