Home Ik ben cliënt Registratie van bewindvoering en curatele

Registratie bewind en curatele

De rechtspraak houdt een registratie bij van mensen die onder bewind of curatele staan. Deze registratie is openbaar. Iedereen kan deze raadplegen op de website van het register. De officiële naam van het register is het “centraal curatele- en bewindsregister”. De afkorting is CCBR.

Hoe werkt het register?

Om iemand in het register op te zoeken, heeft u de achternaam en de geboortedatum nodig. Dit is om uw gegevens te beschermen. Het is dus niet zo dat uw gegevens met een registratie in het register op straat liggen.

Doel van registratie

Het doel van het CCBR is dat u als rechthebbende (onder bewind of curatele gestelde) wordt beschermd tegen het aangaan van ongewenste overeenkomsten. Dit geldt zowel voor uzelf als voor een contractspartij. Door de publicatie in het register kan een contractspartij controleren of er bewind of curatele voor u is uitgesproken.

Wanneer registratie?

Uw bewind wordt in het register opgenomen als:

  • U onder curatele bent geplaatst;
  • U wegens verkwisting of problematische schulden onder bewind staat;
  • U onder bewind bent gesteld vanwege lichamelijke of geestelijke omstandigheden en de kantonrechter heeft besloten dat publicatie noodzakelijk is.

De registratie in het CCBR voor bewinden is pas gestart in 2014. Als uw bewind is uitgesproken vóór 1 januari 2014 staat uw naam niet in het register. Behalve als de rechter later een apart besluit heeft genomen om dit toch te doen. U kunt dit nagaan door uw gegevens in te vullen op de hierboven genoemde website. Of anders vraagt u het uw bewindvoerder. Wij kunnen ook adviseren of in uw geval registratie zinvol of nodig is.

Hoe komt een registratie tot stand?

Als wij denken dat registratie voor u belangrijk is, dan nemen we contact met u op. Denkt u dat de bescherming van het CCRB voor u belangrijk is, neem dan contact op met uw bewindvoerder. Wij bespreken de registratie met u en/of uw begeleiding. Wij kunnen de registratie voor u aanvragen bij de kantonrechter. Voor de rechter is het belangrijk dat u het zelf ook wilt. Wij vragen u daarom om zelf op papier te zetten dat u akkoord bent. Alleen bij grote financiële problemen of risico’s zal de rechter besluiten tot registratie zonder uw toestemming. Soms vraagt de rechter u en ons om naar de rechtbank te komen om het verzoek toe te lichten. De rechter neemt een besluit.

Hoe werkt het precies?

U staat onder bewind. Het burgerlijk wetboek bepaalt dan dat een rechtshandeling ongeldig is als deze, ondanks het bewind, door u is verricht of tot u is gericht. Maar dit geldt alleen als de wederpartij het bewind kende of had behoren te kennen. De inschrijving van het bewind in het CCBR maakt dat de wederpartij het bewind had behoren te kennen. Daardoor kan de bewindvoerder (of curator) de ongeldigheid van uw rechtshandeling inroepen. De extra bescherming van de inschrijving van het bewind in het register is dus alléén nuttig als er een gevaar is dat u (ondanks uw bewind) dingen aanschaft of verplichtingen aangaat die voor u nadelig zijn.


Een voorbeeld

Stel dat u zich makkelijk laat overhalen door telefonische verkopers. U sluit dan allerlei abonnementen af. De Telegraaf, omroep Max, de Vereniging Eigen Huis en ga zo maar door. Maar u kunt dit helemaal niet betalen en wilt het ook niet echt. Als u ingeschreven staat in het CCBR kan uw bewindvoerder of uw curator dit voor u ongedaan maken. U hoeft dan niets te betalen. Het kan gaan om abonnementen, maar ook om andere zaken zoals een arbeidsovereenkomst, een huurcontract of spullen die u koopt.

 

1
GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Heeft u een vraag?

GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Wij helpen u graag verder.