Home Curatele

Curatele

Wij bieden jou extra bescherming

Lukt het je niet om zelf beslissingen te nemen over jouw financiën en jouw zorg? Wij bieden jou extra bescherming zonder dat je grip op jouw leven verliest. Dat kan als wij jouw curator zijn.

Onder curatele

Onder curatelestelling is een maatregel die jou meer bescherming biedt dan bewindvoering en mentorschap.

Als curator zien wij toe op jouw financiën, eigendommen, je zorg, behandeling en begeleiding. Natuurlijk kan iemand uit jouw familie of iemand die dicht bij je staat, ook jouw curator zijn. Is er niemand in jouw omgeving die dit kan of wil doen, dan kunnen wij jouw wettelijke vertegenwoordiger zijn.

Aanvragen van onder curatelestelling

Als je niet handelingsbekwaam bent of je verliest jouw handelingsbekwaamheid dan mag je niet meer zelf aankopen doen, beslissingen nemen, contracten afsluiten of geld lenen. Dit zijn voorbeelden van zelfstandige rechtshandelingen met financiële en juridische gevolgen. Om je te beschermen, moet je dit in overleg met jouw curator doen.

Een curator wordt benoemd door de rechtbank. De kantonrechter wijst de curator aan en houdt toezicht op het werk dat de curator voor jou doet. Daarvoor moeten wij de rechter vertellen over de besluiten die wij genomen hebben over jouw geld en eigendommen en de keuzes die wij voor en met jou maken.

Als de rechter besloten heeft om een curator te benoemen, dan wordt dit geregistreerd in het curatele- en bewindsregister.

Dit is wat wij voor jou doen

Zijn wij benoemd tot jouw curator? Dit is wat wij, zo veel als mogelijk in overleg met jou, voor jou doen:

  • beslissen over jouw geld en eigendommen
  • het betalen van jouw rekeningen
  • regeln van hulp voor jouw verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding

Contact

Heb je behoefte aan financiële en persoonlijke hulp? Tijdens ons gratis telefonisch spreekuur kun jij jouw vragen stellen aan een curator. Neem dan contact met ons op. Als je wilt, kun je je ook aanmelden voor curatele. In dat geval nemen wij contact met jou op.

Wil je meer weten?

Neem contact op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Neem contact op!

1
GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Heeft u een vraag?

GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Wij helpen u graag verder.