Home Curatele

Curatele

Als iemand niet handelingsbekwaam is of zijn of haar handelingsbekwaamheid verliest en niet (meer) zelfstandig rechtshandelingen kan verrichten, kunnen wij als curator benoemd worden om de persoon te vertegenwoordigen. Met een ondercuratelestelling worden persoon en vermogen beschermd.

Curatele wat is het?

Curatele is een maatregel die meer bescherming biedt dan bewindvoering en mentorschap.

De curator behartigt de belangen van de betrokkene op het gebied van financiën en bezittingen én op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling, en begeleiding. Een curator kan een familielid of naaste zijn of een professionele vertegenwoordiger.

Als curator worden wij benoemd door de kantonrechter. De kantonrechter controleert de curator. We moeten verantwoording afleggen over geld en bezittingen en de keuzes die we maken binnen zorg, verpleging, behandeling en begeleiding.

Curatele wordt altijd geregistreerd in het curatele- en bewindsregister.

Contact

Als u verder met ons wilt praten over curatele, dan kunt u contact met ons opnemen. Als u wilt, kunt u zich ook aanmelden voor curatele. In dat geval nemen wij contact met ú op.

Meer weten?

Vraag om een kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek

Neem contact op!

1
GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Heeft u een vraag?

GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Wij helpen u graag verder.