Home Ik ben cliënt Registratie van bewindvoering en curatele

Registratie bewind en curatele

De rechtspraak houdt een registratie bij van mensen die onder bewind of curatele staan. Deze registratie is openbaar. Iedereen kan deze raadplegen op de website van het register. De officiële naam van het register is het “centraal curatele- en bewindsregister”. De afkorting is CCBR.

Hoe werkt het register?

Om iemand in het register op te zoeken, heb je de achternaam en de geboortedatum nodig. Dit is om jouw gegevens te beschermen. Het is dus niet zo dat jouw gegevens met een registratie in het register op straat liggen.

Doel van registratie

Het doel van het CCBR is dat je als rechthebbende (onder bewind of curatele gestelde) wordt beschermd tegen het aangaan van ongewenste overeenkomsten. Dit geldt zowel voor jezelf als voor een contractspartij. Door de publicatie in het register kan een contractspartij controleren of er bewind of curatele voor jouw is uitgesproken.

Wanneer registratie?

Uw bewind wordt in het register opgenomen als:

  • Je onder curatele bent geplaatst;
  • Je wegens verkwisting of problematische schulden onder bewind staat;
  • Je onder bewind bent gesteld vanwege lichamelijke of geestelijke omstandigheden en de kantonrechter heeft besloten dat publicatie noodzakelijk is.

De registratie in het CCBR voor bewinden is pas gestart in 2014. Als je bewind is uitgesproken vóór 1 januari 2014 staat je naam niet in het register. Behalve als de rechter later een apart besluit heeft genomen om dit toch te doen. Je kunt dit nagaan door je gegevens in te vullen op de hierboven genoemde website. je kan het ook aan ons vragen. Wij kunnen ook adviseren of in jouw geval registratie nodig is.

Hoe komt een registratie tot stand?

Als wij denken dat registratie voor jou belangrijk is, dan nemen we normaal gesproken contact met je op. Denk je zelf dat de bescherming van het CCRB voor jou belangrijk is, neem dan contact op met je bewindvoerder op. Wij bespreken de registratie met jou en/of jouw begeleiding. Wij kunnen de registratie aanvragen bij de kantonrechter. Voor de rechter is het belangrijk dat je het zelf ook wil. Wij vragen je daarom om zelf op papier te zetten dat je akkoord bent. Alleen bij grote financiële problemen of risico’s zal de rechter besluiten tot registratie zonder jouw toestemming. Soms vraagt de rechter om naar de rechtbank te komen om het verzoek toe te lichten. De rechter neemt een besluit.

Hoe werkt het precies?

Je staat onder bewind of curatele. Het burgerlijk wetboek bepaalt dan dat een rechtshandeling ongeldig is als deze, ondanks het bewind, door jou is verricht of tot jou is gericht. Maar dit geldt alleen als de wederpartij het bewind kende of had behoren te kennen. De inschrijving van het bewind in het CCBR maakt dat de wederpartij het bewind had behoren te kennen. Daardoor kan de bewindvoerder (of curator) de ongeldigheid van uw rechtshandeling inroepen. De extra bescherming van de inschrijving van het bewind in het register is dus alléén nuttig als er een gevaar is dat u je (ondanks je bewind) dingen aanschaft of verplichtingen aangaat die voor jou nadelig zijn.


Een voorbeeld

Stel dat je je makkelijk laat overhalen door telefonische verkopers. Je sluit dan allerlei abonnementen af. De Telegraaf, omroep Max, de Vereniging Eigen Huis en ga zo maar door. Maar je kunt dit helemaal niet betalen en je wil het ook niet echt. Als je ingeschreven staat in het CCBR kan jouw bewindvoerder of je curator dit voor je ongedaan maken. Je hoeft dan niets te betalen. Het kan gaan om abonnementen, maar ook om andere zaken zoals een arbeidsovereenkomst, een huurcontract of spullen die je koopt.

 

1
GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Heeft u een vraag?

GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Wij helpen u graag verder.