Home Over GSBB ANBI

ANBI

De volledige naam van GSBB is "Gelderse Stichting tot Beheer en Bewindvoering ter Bescherming van Meerderjarigen". GSBB is een Algemeen Nut beogende Instelling. Bij de Belastingdienst zijn wij geregistreerd onder RSIN 008129083. WIj hebben beleid vastgesteld voor wat we doen met giften van derden.

Giften

GSBB neemt geen giften van cliënten aan. Dit mag niet volgens de kwaliteitsverordening van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Ook in de wettelijke regeling kwaliteitseisen voor curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren is dit verboden.

Familieleden van (ex)cliënten en andere derden mogen wel giften aan de GSBB doen. Deze giften zullen wij altijd volledig voor het door de gever gekozen doel inzetten. GSBB rekent geen kosten voor het administreren en verdelen van de giften. Indien de GSBB de bestemming mag bepalen zal de gift worden gebruikt om minderjarige kinderen van onze cliënten te ondersteunen met studiemateriaal of schoolactiviteiten die zij nodig hebben, maar niet door de ouder(s) of een instantie bekostigd kunnen worden.

Beloningsbeleid

De directeur/bestuurder wordt voor diens werkzaamheden bij GSBB, net als de medewerkers, beloond op grond van de cao Sociaal Werk. Voor de werkzaamheden rond ontvangen giften ontvangt deze geen aparte beloning. De directeur/bestuurder van de GSBB, Corno van Renssen, is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van dit beleid en de verantwoording van de ontvangen giften. Hij legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht van de GSBB.

Samenstelling Raad van Toezicht

  • Mr. A.T. Liem te Arnhem – voorzitter
  • Mr. S.C. Veenhoff, Nijmegen – secretaris
  • H.J. Messchendorp, Arnhem – lid
  • W. Smit, Arnhem – lid
  • vacature

De leden van de Raad van Toezicht van de GSBB ontvangen voor hun werkzaamheden als toezichthouder een vaste vergoeding van € 2.000 per kalenderjaar.

Jaarrekening

Een samenvatting van de jaarrekening van GSBB over 2017 vindt u bij downloads.