Home Over GSBB ANBI

ANBI

ANBI

De volledige naam van GSBB is "Gelderse Stichting tot Beheer en Bewindvoering ter Bescherming van Meerderjarigen". GSBB is een Algemeen Nut beogende Instelling. Bij de Belastingdienst zijn wij geregistreerd onder RSIN 008129083. Wij hebben beleid vastgesteld voor wat we doen met giften van derden.

Contactgegevens

Postadres: Postbus 60118, 6800 JC  Arnhem. Mailadres: info@gsbb.nl. Bezoekadres: Vlaardingenweg 7, 6843 GN  Arnhem, telefoonnummer 026-4455388.

Giften

Wij nemen geen giften van cliënten aan. Dit mag niet volgens de wettelijke kwaliteitseisen voor curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren. 

Familieleden van (ex) cliënten en andere derden mogen wel giften aan de GSBB doen. Deze giften zullen wij altijd volledig voor het door de gever gekozen doel inzetten. Wij rekenen geen kosten voor het administreren en verdelen van de giften. Als wij de bestemming zelf mag bepalen, dan wordt de gift gebruikt om minderjarige kinderen van onze cliënten te ondersteunen met studiemateriaal of schoolactiviteiten die zij nodig hebben, maar niet door de ouder(s) of een instantie bekostigd kunnen worden.

Beloningsbeleid

De directeur/bestuurder wordt voor de werkzaamheden bij GSBB, net als de medewerkers, beloond op grond van de cao Sociaal Werk. Voor de werkzaamheden rond ontvangen giften ontvangt deze geen aparte beloning. De directeur/bestuurder van de GSBB, Miranda Jans, is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van dit beleid en de verantwoording van de ontvangen giften. Hij legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht van de GSBB.

Samenstelling Raad van Toezicht

 • C. (Carla) Smedema, Driel - Voorzitter
 • J. (Jonathan) Douma, Zwolle – lid
 • Mr. J. (Julia) den Hartogh, Bennekom – lid
 • R. (Ria) Pröpper-Janssen, Arnhem – lid

De leden van de Raad van Toezicht van de GSBB ontvangen voor hun werkzaamheden als toezichthouder een vaste vergoeding van € 1.900,- per kalenderjaar.

Documenten

ANBI 2023

 • Een samenvatting van de jaarrekening 2023 van GSBB vindt u hier
 • Het standaardformulier van de belastingdienst voor ANBI's (cijfers 2023) staat hier
 • Het activiteitenverslag 2023 van GSBB vindt u hier
 • Het activiteitenplan 2024 is hier te lezen

ANBI 2022

 • Een samenvatting van de jaarrekening 2022 van GSBB vindt u hier
 • Het standaardformulier van de belastingdienst voor ANBI's (cijfers 2022) staat hier
 • Het activiteitenverslag 2022 van GSBB vindt u hier
 • Het activiteitenplan 2023 is hier te lezen.

 

 

Wil je meer weten?

Neem contact op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Neem contact op!

Dit is wat wij voor u kunnen betekenen

icoon_een

Bewindvoering

Een bewindvoerder behartigt uw belangen op het gebied van geld en bezittingen.

Meer info
icoon_twee

Mentorschap

Een mentor behartigt uw belangen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Meer info
icoon_twee

Curatele

Curatele is een combinatie van bewindvoering en mentorschap en biedt extra bescherming.

Meer info
icoon_twee

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag? Vul dan het contactformulier in of neem contact op per mail of telefoon.

Kom in contact
1
GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Heeft u een vraag?

GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Wij helpen u graag verder.