Home Verwijzers Zorg voor (licht) verstandelijk beperkten

LVB en GSBB

In de zorg voor personen met een verstandelijke beperking zien wij begeleiders als partners. De samenwerking met u als begeleider is vaak intensief. Deze verschilt overigens sterk per cliënt. Meer dan eens is er een samenloop met andere problemen, zoals verslaving en psychische problemen. Schulden of het risico op het ontstaan hiervan spelen vaak een rol. Juist voor mensen met LVB kan beschermingsbewind krachtige preventie zijn.

Samenwerking met begeleiding

Goed overleg met begeleiding is nodig om de invulling van het bewind optimaal af te stemmen op de cliënt. De ene cliënt is gebaat bij veel informatie en uitleg, de andere cliënt kan hier juist niet mee omgaan. Als begeleider bent u meestal betrokken als er contact met de cliënt is.

Afspraken op maat

Als GSBB zien wij financiële zorgverlening als maatwerk. En beschermingsbewind dus ook. In veel situaties houden we rekening met de mogelijkheden en voorkeuren van onze cliënten. De verantwoordelijkheid voor het geld van de cliënt blijft bij GSBB, maar daarbinnen zijn veel keuzes te maken.

Op weg naar grotere zelfredzaamheid

Voor cliënten onder bewind is zelfredzaamheid een beladen begrip. Het verlangen om “het weer zelf te doen” kan sterk zijn. Het ontdekken en erkennen van de eigen mogelijkheden is vaak een kwestie van vallen en opstaan. Het zetten van stappen naar meer zelfredzaamheid of juist naar iets minder, krijgt in het contact met cliënt en begeleiding veel aandacht.

Hebben cliënt, bewindvoerder en begeleiding de wil en het vertrouwen dat meer zelf doen mogelijk is, dan maken we daarover afspraken. Het kan gaan om kleine stapjes, bijvoorbeeld van weekgeld naar tweewekelijks geld. Het kan ook gaan om grotere stappen op weg naar alles zelf doen: een afbouwtraject.

Voor een afbouwtraject maken we in overleg een plan. Daarin staat wat de cliënt zelf moet doen, zoals leren internetbankieren, leren hulp te vragen als de bewindvoerder er niet meer is, leren financieel verder vooruit te kijken, geen extra geld vragen maar zelf sparen. Er staat ook in wat de bewindvoerder zal doen, bijvoorbeeld het aanvragen van internetbankieren of het geven van online inzage in budget. Na verloop van tijd wordt gekeken hoe het gaat.

Het doel is altijd om toe te werken naar de mix van bescherming en zelfredzaamheid die het beste past.

Mentorschap en curatele

GSBB biedt naast bewind ook mentorschap en curatele professioneel aan. Bij personen die niet zelfstandig kunnen beslissen over belangrijke persoonlijke zaken, is mentorschap aan te raden. Als beslissingen genomen moeten worden over de invulling van verpleging, verzorging en behandeling heeft de mentor een belangrijke rol.

Beschermingsbewind en mentorschap kunnen worden gecombineerd. De maatregelen kunnen tegelijk worden aangevraagd, maar er kan ook eerst een bewind zijn, waarna later een mentorschap wordt aangevraagd. De aanvraag voor het mentorschap kan dan door GSBB worden verzorgd. GSBB biedt mentorschap alleen aan in combinatie met beschermingsbewind.

Onze mentoren en curatoren zijn ervaren in het begeleiden van en maken van keuzes in zorg en behandeling. Ze kennen de regionale zorgkaart en weten goed wat mogelijk en realistisch is. Onze mentoren onderhouden een goed contact met hun cliënten. Zij staan dichterbij de cliënt dan de bewindvoerder. In vergelijking met (veel) vrijwillige mentoren besteden zij minder tijd aan sociaal contact aan hun cliënten. Daar staat tegenover dat ze kundig zijn op sociaal-medisch gebied en als het er op aan komt snel en krachtig kunnen opkomen voor de belangen van de cliënt.

Delen van kennis

GSBB deelt graag haar kennis van wettelijke vertegenwoordiging en financiële zorgverlening. En we leren ook graag van u. We organiseren daarom bijeenkomsten waarin we kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. En we komen graag bij u langs voor voorlichting. Deze stemmen we af op uw wensen. We gaan in op de vragen die u heeft. Onderwerpen kunnen zijn: de financiële vraagstukken die bij uw cliënten kunnen spelen, de verschillende mogelijkheden en oplossingen die beschikbaar zijn en hoe het samenspel tussen begeleiding en bewindvoerders kan verlopen. Zo investeren we in nog betere samenwerking en delen we kennis over financiële zorgverlening die bij ons aanwezig is.

Afspraken over samenwerking

Structurele afspraken tussen u en/of uw instelling en GSBB helpen om de hulp aan cliënten te verbeteren. Samen kunnen we kortere lijnen, beter contact, betere informatie-uitwisseling, meer duidelijkheid en vlottere toeleiding en afbouw mogelijk maken. Wilt u met ons in gesprek, neem dan contact met ons op.

Contact

Wilt u een cliënt naar ons verwijzen, dan gaan wij eerst in gesprek. Hier kunt u iemand aanmelden.

U kunt natuurlijk ook direct contact met ons opnemen.

Meer weten?

Vraag om een kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek

Neem contact op!

1
GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Heeft u een vraag?

GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Wij helpen u graag verder.