Home Ik ben cliënt Vermogensbeheer

Vermogensbeheer

Het kan zijn dat u beschikking heeft of krijgt over een grote hoeveelheid geld. Bijvoorbeeld door een erfenis of door de verkoop van een woning. Is GSBB uw bewindvoerder? Dan maken we over het beheer van uw vermogen goede afspraken.

Deskundigheid

GSBB heeft veel kennis van en ervaring met vermogensbeheer. GSBB werkt samen met gerenommeerde vermogensbeheerders. Voor een goed beheer van uw vermogen stemmen we onze werkwijze af op uw persoonlijke situatie. Dat doen we zoveel mogelijk in overleg met u. De kantonrechter houdt toezicht.

Ons uitgangspunt is dat u zelf zoveel mogelijk plezier heeft van uw vermogen. We beheren uw vermogen zo dat dit u geen onrust bezorgt. Zo beleggen we uw geld alleen als u en/of uw familie daar een goed gevoel bij hebben. Vermogensbeheer is voor ons maatwerk.

Sparen

Als u meer dan €100.000 aan spaargeld heeft, zorgen wij ervoor dat dit gespreid wordt over verschillende banken. Op deze manier bent u er zeker van dat u uw geld niet kwijtraakt, als het niet goed gaat met de bank.

Beleggen

GSBB kan uw geld beleggen als u voldoende vermogen heeft. Daarvoor gaan wij na of u uw geld tenminste 5 jaar niet nodig heeft. 

In onze visie komt u in aanmerking voor beleggen in de volgende situaties:

  • U heeft voldoende vermogen. Het te beleggen bedrag bedraagt tenminste €50.000;
  • Op basis van uw persoonlijke situatie is de verwachting dat uw vermogen de komende 5 jaar ook vrij beschikbaar blijft.

Toezicht

De kantonrechter ziet er op toe dat wij ons werk goed doen. Dat geldt zeker als er vermogen is.

Zo zijn wij verplicht om spaartegoeden te spreiden over verschillende banken. Een andere eis is dat we beleggen met een laag risico. Als wij menen dat het voor u beter is om risicovoller te beleggen, dan vragen wij de rechtbank daarvoor eerst toestemming. Om die te krijgen moeten we ons voorstel goed motiveren, bijvoorbeeld met een advies van een professioneel vermogensbeheerder.

GSBB vraagt toestemming aan de kantonrechter als meer risicovol wordt belegd of als een vermogensbeheerder wordt ingeschakeld.

Kosten

Het beleggen van uw geld hoort tot de normale werkzaamheden die wij voor u doen. Deze werkzaamheden van GSBB worden bekostigd uit de normale vergoeding voor uw bewind. GSBB ontvangt geen aparte vergoeding voor het beleggen. Alleen bij vermogens boven 1 miljoen euro kan dat anders zijn. GSBB ontvangt geen vergoeding van de bank. GSBB behartigt alleen uw belang. En we doen dat met kennis en aandacht.

Voor het beleggen zelf brengen banken wel kosten in rekening. Bij de keuze van de manier van beleggen letten wij er op dat deze kosten voor u zo laag mogelijk zijn.

Meer weten?

Vraag om een kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek

Neem contact op!

1
GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Heeft u een vraag?

GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Wij helpen u graag verder.