Home Verwijzers Ouderenzorg

Ouderenzorg

Al sinds onze oprichting werken we intensief samen met instellingen uit de ouderenzorg, om cliënten financieel te ontzorgen. In de loop der jaren heeft ons netwerk zich uitgebreid. Als hulpverlener zien wij u als partner. Wilt u weten hoe we dit partnerschap ook voor uw organisatie en cliëntenin kunnen vullen? Neem dan contact met ons op.

GSBB ontzorgt

Met ouderdom komt vaak afhankelijkheid. Veranderingen in netwerk en omgeving kunnen er met geheugen- of concentratieproblemen voor zorgen dat ouderen het financieel overzicht verliezen. Als er weinig geld is kan dat zorgen geven, maar ook bij veel geld zijn er uitdagingen. Het is dan voor cliënt en familie belangrijk dat het beheer hiervan in goede en onafhankelijke handen is. Beschermingsbewind en/of mentorschap van GSBB bieden goede mogelijkheden om zorgen weg te nemen.

Samenwerking met begeleiding

U bent voor ons belangrijk! U signaleert problemen, u kunt de grootste financiële risico's in kaart brengen en noodzakelijk maatregelen nemen. Ook later blijft uw betrokkenheid nodig, zoals bij de kennismakingsgesprekken en de instellingszitting. Sommige cliënten zijn zo beperkt, dat het (meeste) contact via u verloopt. Hoe we dit invullen is maatwerk. Wij investeren graag in goede communicatie over de wensen van de cliënt. GSBB is goed bereikbaar. Tijdens onze telefonische spreekuren krijgt u de contactpersonen te spreken die het dossier van de cliënt echt kennen. Op uw mails reageren we meestal binnen 24 uur en in ieder geval binnen 48 uur.

Voorkomen financieel misbruik

GSBB participeert in de lokale allianties financieel veilig ouder worden in de regio’s Arnhem en Nijmegen/Rivierenland. Deze lokale allianties zijn opgericht om financieel misbruik van ouderen te signaleren en zo mogelijk te voorkomen. Bij financieel misbruik kan GSBB u helpen en dit netwerk inzetten. Denk daarbij aan Veilig Thuis, welzijnswerk en politie. We hebben al veel mensen kunnen helpen met het herstellen van de rust in hun financiële situatie.

Verhuizen en verkopen woning

Het komt vaak voor dat een oudere bij opname in een verpleeghuis of andere woonvorm de eigen woning moet verkopen. GSBB heeft ervaring met het ontruimen, verhuizen en verkopen van woningen en kan de cliënt op dit vlak volledig ontzorgen.

Vermogensbeheer

Ouderen beschikken vaak over een aanzienlijk vermogen. GSBB heeft alle kennis van huis om te adviseren over een goed beheer hiervan. Kostbaarheden kan GSBB veilig voor u bewaren.

Overlijden en de nalatenschap

Voor ouderen en hun eventuele familie is de afwikkeling van hun nalatenschap na overlijden een belangrijk onderwerp. Maar ook voor zorgverleners en begeleiders is dit een thema. GSBB is hiervoor een goede gesprekspartner. Na het overlijden van een cliënt stopt het bewind automatisch. GSBB kan u daarna op verschillende manieren helpen om de afwikkeling van de nalatenschap te laten verlopen op de manier die u wenst en past.

Bewind en mentorschap

Bij ouderen zonder eigen netwerk ontstaat vaak de wens dat voor persoonlijke keuzes een toegewijd en deskundig persoon de belangen behartigt. Dit kan het moment zijn om een mentor in te schakelen. Bij GSBB worden bewind en mentorschap door één persoon uitgevoerd. Deze is voor cliënt en begeleiding steeds de vaste contactpersoon. U kunt meer lezen over mentorschap bij GSBB.

Voorlichting

Bij ingrijpende maatregelen als bewindvoering, mentorschap of curatele is de keus van de juiste persoon en organisatie belangrijk. Wilt u meer weten over wat u van ons mag verwachten en hoe de samenwerking met ons kan verlopen? Heeft u vragen over curatele en mentorschap, wettelijke regelingen of de manier waarop GSBB in haar dienstverlening rekening houdt met de specifieke behoeften van uw cliënten (maatwerk), neem dan contact met ons op!

Contact

Wilt u een cliënt naar ons verwijzen, dan gaan wij eerst in gesprek. Hier kunt u iemand aanmelden. U kunt natuurlijk ook direct contact met ons opnemen.

Kom in contact

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan eens contact met ons op. We vertellen u graag meer over onze dienstverlening.

Contact

1
GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Heeft u een vraag?

GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Wij helpen u graag verder.