Home Ik ben cliënt Ik heb een klacht

Ik heb een klacht

U mag erop vertrouwen dat wij onze uiterste best doen om u van dienst te zijn. Maar het kan voorkomen, dat u niet tevreden bent over het beheer van uw financiën. Misschien vindt u, dat de medewerker die uw dossier beheert niet goed naar uw wensen luistert. Of u bent het ergens niet mee eens.

U kunt dan een bezwaar (mondeling, per e-mail of schriftelijk) indienen bij de medewerker die uw dossier behandelt. Deze probeert uw bezwaar, zo nodig in overleg met de directeur, op te lossen.

Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw bezwaar, dan kunt u een klacht, schriftelijk of per e-mail indienen bij de directeur.

De volledige klachtenprocedure vindt u hier.

Als u na behandeling door de directeur nog steeds niet tevreden bent, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de klachtencommissie van de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders, de BPBI. De klachtenregeling van de BPBI vindt u via www.bpbi.nl. De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die zal beoordelen of uw klacht gegrond is of niet.

Mocht de klachtenprocedure bij de BPBI niet tot tevredenheid leiden, dan kunt u als laatste mogelijkheid een brief sturen aan de kantonrechter. De kantonrechter zal ons vragen om eerst met u in gesprek te gaan en daarvan verslag uit te brengen. Als het dan nog nodig is volgt er een gesprek bij de rechtbank en een beslissing.