Home Ik ben cliënt Ik heb een klacht

Ik heb een klacht

U mag erop vertrouwen dat wij onze uiterste best doen om u van dienst te zijn. Maar het kan voorkomen, dat u niet tevreden bent over het beheer van uw financiën. Misschien vindt u, dat de medewerker die uw dossier beheert niet goed naar uw wensen luistert. Of u bent het ergens niet mee eens.

Bezwaar indienen

U kunt dan een bezwaar (mondeling, per e-mail of schriftelijk) indienen bij de medewerker die uw dossier behandelt. Deze probeert uw bezwaar, zo nodig in overleg met de directeur, op te lossen.

Klacht indienen bij de directie

Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw bezwaar, dan kunt u een klacht, schriftelijk of per e-mail indienen bij de directeur. Hoe u een klacht kunt indienen staat in de klachtenprocedure van GSBB. Deze vindt u hier.

Klacht neerleggen bij Horus

Als u na behandeling door de directeur nog steeds niet tevreden bent, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de klachtencommissie van Horus, de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. Deze klachtenregeling vindt u via www.horus.nl. De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die zal beoordelen of uw klacht gegrond is of niet.

Brief sturen aan de kantonrechter

Mocht de klachtenprocedure bij Horus niet tot tevredenheid leiden, dan kunt u als laatste mogelijkheid een brief sturen aan de kantonrechter. De kantonrechter zal ons vragen om eerst met u in gesprek te gaan en daarvan verslag uit te brengen. Als het dan nog nodig is volgt er een gesprek bij de rechtbank en een beslissing.

Meer informatie?

De volledige klachtenprocedure vindt u hier.


1
GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Heeft u een vraag?

GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Wij helpen u graag verder.