Home Verwijzers Gemeenten

Gemeenten

GSBB gelooft in samenwerking tussen gemeenten en wettelijk vertegenwoordigers (bewindvoerders, mentoren en curatoren). We werken voor dezelfde inwoners. In ons dagelijks werk komen we elkaar vaak tegen en de doelen die we voor ogen hebben zijn dezelfde:

  • bevorderen van zelfredzaamheid
  • preventie van schulden
  • oplossen van schulden
  • verantwoord inzetten van publieke middelen

Ook praktisch hebben we veel met elkaar te maken. GSBB meldt regelmatig mensen aan voor schuldhulpverlening, vraagt inkomensvoorzieningen voor cliënten aan. Als wettelijk vertegenwoordiger ervaren we de effecten van veel gemeentelijk beleid en regelingen in de dagelijkse praktijk. Daarbij is de positie van GSBB overigens duidelijk: primair behartigen wij het belang van onze cliënten.

Daarom investeert GSBB in goede contacten met gemeenten. Wij doen dit op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau. Met verschillende gemeenten hebben we in projecten samengewerkt - of doen dat nog. GSBB heeft actief bijgedragen aan het project "Samen Verder" van de BPBI. Redenen genoeg om als gemeente contact op te nemen met GSBB als u bewindvoering en financiële zorg voor uw inwoners op een hoger plan wilt brengen.

Contact

Met gemeenten die met ons in gesprek willen komen we graag in contact. Onze bijdrage kan liggen in:

  • Advies
  • Deelname aan projecten
  • Delen van kennis, geven van voorlichting
  • Afspraken over samenwerking
  • Samenwerking met wijkteams
  • Beschermingsbewind en preventie

GSBB denkt graag met uw gemeente mee over de manier waarop bewindvoering, mentorschap, curatele en andere vormen van financiële zorg zo ingezet worden dat inwoners passende hulp krijgen. U mag van ons verwachten dat wij daarbij het belang van onze cliënten, burgers en de samenleving als geheel scherp voor ogen houden.

Voorlichting

Op uw verzoek verzorgen wij voorlichtingen en presentaties waarbij we ingaan op uw specifieke situatie.

Neem contact op!
1
GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Heeft u een vraag?

GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Wij helpen u graag verder.