Home Over GSBB Toezicht

Toezicht

Toezicht is belangrijk

Als GSBB weten we goed dat het een grote stap is om het beheer over uw geld aan iemand anders over te laten. Bijna niets is zo persoonlijk als uw geld. Daarom vinden wij het van groot belang dat u kunt vertrouwen op de kwaliteit van ons werk. Het toezicht op ons werk is daarom goed geregeld.

De zekerheid die wij bieden

Wij werken voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. In onze manier van werken waarborgen we dat we ons werk goed doen:

 • Er is onafhankelijk toezicht
 • Wij controleren elkaar
 • Onze medewerkers zijn goed opgeleid en ervaren
 • We werken volgens duidelijke procedures

Onafhankelijk toezicht

 • Een onafhankelijke Raad van Toezicht ziet erop toe dat wij onze maatschappelijke opdracht vervullen
 • We worden gecontroleerd door een accountant
 • Het landelijk kwaliteitsbureau van de rechtspraak controleert of wij aan alle kwaliteitseisen voldoen
 • De rechtbank controleert ons bij belangrijke beslissingen over uw geldzaken
 • De branchevereniging BPBI ziet toe op onze kwaliteit

Klachten en bezwaren

 • Als u ongerust bent kunt u altijd met ons in gesprek gaan
 • Als u ontevreden bent kunt u een klacht indienen
 • Als we er samen niet uitkomen kunt u een klacht indienen bij de branchevereniging Horus (www.horus.nl)

Raad van Toezicht GSBB

De Raad van Toezicht van GSBB is onafhankelijk. De Raad heeft de taak om toe te zien dat de organisatie haar maatschappelijke taak goed en vervult en blijft vervullen. De Raad van Toezicht heeft de volgende leden:

 • H.J. (Henk-Jan) Messchendorp, Arnhem – voorzitter
 • B. (Birsen) Anik, Arnhem – secretaris
 • R. Pröpper-Janssen, Arnhem
 • C. (Carla) Smedema, Driel - lid
 • J. (Julia) den Hartogh, Bennekom - lid

Aanmelden

Meld je aan voor bewind, mentorschap of curatele - of vraag om een vrijblijvend adviesgesprek

Aanmelden

1
GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Heeft u een vraag?

GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Wij helpen u graag verder.