Home Over GSBB Voor wie werkt GSBB?

Voor wie werkt GSBB?

GSBB werkt voor mensen van 18 jaar of ouder, die zelf niet goed met geld kunnen omgaan. Dit kan zijn door persoonlijke eigenschappen, omstandigheden of allebei. U kunt denken aan:

  • Ouderdom: dementie, geheugenproblemen
  • Psychische problematiek, zoals depressie, psychose, hersenletsel
  • Persoonlijkheid en omgeving: onveiligheid, beïnvloedbaarheid, afhankelijkheid, kwetsbaarheid, (risico van) financieel misbruik
  • Een verstandelijke beperking
  • Een verslaving en/of de gevolgen daarvan

In deze situaties kan GSBB uw bewindvoerder worden. De wet spreekt van een geestelijke of lichamelijke grondslag.

Belangrijk is dat u bereid bent om met ons samen te werken. Dit is nodig voor een zinvol bewind. GSBB gaat met u na of andere vormen van hulp, die minder ingrijpend of tijdelijk zijn, voor u passend zijn. Dit zal ook de kantonrechter beoordelen.

Bij de start van het bewind zijn er vaak schulden. Schulden op zich zijn voor ons niet voldoende reden voor een bewind: vaak is dan ook andere hulp passend. In veel gevallen is er echter meer aan de hand, zodat bewind toch nodig is.Twijfelt u, dan neem dan gerust contact met ons op.

Partners

Wij werken samen met zorginstellingen en gemeenten. Zij zijn onze partners. 

Aanmelden

Meld je aan voor bewind, mentorschap of curatele - of vraag om een vrijblijvend adviesgesprek

Aanmelden

Dit is wat wij voor u kunnen betekenen

icoon_een

Bewindvoering

Een bewindvoerder behartigt uw belangen op het gebied van geld en bezittingen.

Meer info
icoon_twee

Mentorschap

Een mentor behartigt uw belangen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Meer info
icoon_twee

Curatele

Curatele is een combinatie van bewindvoering en mentorschap en biedt extra bescherming.

Meer info
icoon_twee

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag? Vul dan het contactformulier in of neem contact op per mail of telefoon.

Kom in contact
1
GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Heeft u een vraag?

GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Wij helpen u graag verder.