Home Bewindvoering Bewindvoering aanvragen; alles wat u moet weten!

Bewindvoering aanvragen; alles wat u moet weten!

Het aanvragen van bewindvoering is een onderwerp waar veel vragen over gesteld worden: wie mag bewindvoering aanvragen? hoe kun je het aanvragen? hoe ziet het aanvraagproces er uit? wanneer moet je bewindvoering aanvragen? Wij leggen het je uit.

Wie kan bewindvoering aanvragen?

De wet noemt een groot aantal personen en instanties die de aanvraag voor bewind (of mentorschap of curatele) kunnen doen. In de eerste plaats bent u dat natuurlijk zelf. Maar voor veel mensen die een wettelijk vertegenwoordiger nodig hebben, geldt dat het hen niet goed lukt om de aanvraag zelf te doen.

De aanvraag kan gedaan worden door de volgende personen of instanties:

  • Uzelf.
  • Uw echtgenoot of andere partner.
  • Familieleden tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten.
  • Degene die het gezag uitoefent; bijvoorbeeld de voogd, als de persoon nog minderjarig is, of de stiefouder.
  • De wettelijk vertegenwoordiger (bewindvoerder, mentor, curator, als er al een maatregel loopt).
  • De instelling die de persoon verzorgt of begeleidt (bijvoorbeeld uw persoonlijk begeleider).
  • De officier van justitie.
  • Het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene als bewind wegens verkwisting of problematische schulden wordt aangevraagd.

Hoe werkt het aanvragen van bewindvoering?

Onderbewindstelling is een maatregel die wordt genomen door de kantonrechter. Als bewindvoerder kunnen wij voor u de aanvraag doen bij de rechtbank. Wanneer u op zoek bent naar een bewindvoerder dan is de eerste stap dus om contact op te nemen. Wanneer u met ons contact opneemt omdat u op zoek bent naar een deskundige en onafhankelijke bewindvoerder dan bekijken we altijd eerst wat we voor u kunnen betekenen. Als beschermingsbewind een goede oplossing lijkt dan plannen we een persoonlijk gesprek in met u om kennis te maken. Als u een goed gevoel krijgt bij ons als bewindvoerder en wij ervan overtuigd zijn dat bewindvoering een goede keuze is voor u, dan dienen wij een aanvraag in bij de rechtbank.

Het proces van oriëntatie t/m bewindvoering

Momenteel bevindt u zich waarschijnlijk in de oriëntatiefase. U bent op zoek naar de beste bewindvoerder voor uzelf, een familielid, kennis of cliënt. Voordat u de aanvraag doet plannen we altijd graag eerst een vrijblijvend informatie- en adviesgesprek in zodat we samen kunnen bepalen wat voor u het beste is. Wij zorgen voor de aanvraag bij de kantonrechter. Na een zitting zal de kantonrechter een uitspraak doen. Indien de uitspraak is dat u bij ons onder bewind komt, dan zullen we samen met u zorgen dat alle praktische zaken in orde zijn en maken we duidelijke afspraken. Na intake zijn uw financiën meestal binnen 3 tot 6 maanden stabiel. Vanaf dat moment kunnen we, indien dat mogelijk en verstandig is, toewerken naar financiële zelfstandigheid.

Bewindvoering aanvragen proces

Wanneer is het goed om bewindvoering aan te vragen?

Bewindvoering komt veel voor bij mensen met lage inkomens en/of hoge schulden. Het is verstandig om bewindvoering aan te vragen wanneer u of de persoon waarvoor u het wilt aanvragen niet in staat is om (tijdelijk) zijn/haar eigen financiën te beheren. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om mensen met een verstandelijke beperking, psychische klachten, verslavingsproblemen, dementie, NAH, etc.

Bewindvoering aanvragen?

Bent u op zoek naar een ervaren bewindvoerder voor uzelf of voor iemand anders? GSBB is de meest vertrouwde bewindvoerder uit Gelderland. We zijn onafhankelijk en deskundig. Wij komen graag met u in contact om u zo goed mogelijk te adviseren over wat we voor u kunnen betekenen.

Kom in contact

1
GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Heeft u een vraag?

GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Wij helpen u graag verder.