Home Bewindvoering Uw zelfredzaamheid en uw bewindvoerder

Uw zelfredzaamheid en uw bewindvoerder

Zelfredzaamheid en bescherming

Beschermingsbewind heeft ook als doel het vergroten van uw zelfredzaamheid. Het wegnemen van geldzorgen geeft u ruimte om u op andere levensgebieden beter te ontwikkelen. Zo kan het bewind ruimte maken voor een goede behandeling, als u die nodig heeft.

Wij denken dat er voor iedereen een mate van financiële zelfredzaamheid is die past. U mag van ons verwachten dat wij u de vrijheid bieden die u aankunt, maar ook dat wij u beschermen. Wij gaan met u en uw begeleiding na wat voor u het best werkt. Dat betekent dat wij u alleen dingen laten doen die u aankunt. Wij geven u alleen een gebruikersnaam en wachtwoord als u dit veilig kunt bewaren. Als u te makkelijk geld uitgeeft, of kwetsbaar bent voor financieel misbruik geven wij u niet teveel geld tegelijk.

Samen kunnen we zorgen dat het bewind u beschermt en ondersteunt.

Maatwerk

In de visie van GSBB is bewindvoering altijd maatwerk. Wij gaan met u op zoek naar de best bij u passende invulling van het bewind. Keuzes die we in overleg met u maken gaan bijvoorbeeld over:

Uw budget

 • Hoe vaak u leefgeld ontvangt
 • De hoogte van uw leefgeld
 • De bedragen die u besteedt aan andere posten in uw budget (voor zover u daarin kunt kiezen)
 • Hoeveel uw wilt sparen en waarvoor
 • Hoeveel spaargeld we voor u aanhouden als reserve

Uw informatie

 • Toegang tot uw gegevens via internet "Mijn GSBB"
 • Internetbankieren voor uw leefgeldrekening
 • Hoe vaak wij uw bankafschriften toezenden - hoe (op papier, per maand, kwartaal of jaar) - en aan wie

Bij de afweging of we u digitaal informatie verstrekken, houden we rekening met uw wensen, maar ook met de risico's. Als het u bijvoorbeeld niet lukt om gebruikersnaam en wachtwoord te onthouden of veilig te bewaren, zullen we met u niet snel voor Mijn GSBB of internetbankieren kiezen. Wij bespreken met u wat voor uw bescherming het beste is.

Contact

Ook het contact tussen u en uw bewindvoerder is maatwerk.

 • Loopt het contact altijd via begeleiding of direct met uw bewindvoerder
 • Hoe wilt u contact: tijdens het inloopspreekuur, bezoek thuis, schriftelijk, per mail of telefoon
 • Praten we met u alleen of neemt u iemand mee

Dit zijn alleen voorbeelden. Er zijn veel meer keuzes waarin we onze manier van werken op uw persoonlijke situatie afstemmen.

Afbouwperiode

Als we samen de wil en het vertrouwen hebben om toe te werken naar het door u zelf doen van uw financiën, dan gaan we daarover praten. We maken daar samen een plan voor.

In dat plan staat wat u moet doen, zoals leren internetbankieren, hulp vragen als er geen bewindvoerder is, leren vooruit kijken, geen extra geld vragen maar zelf sparen. Als u begeleiding heeft, kan die u daar vaak mee helpen. Soms kan uw gemeente helpen, met bijvoorbeeld een cursus of budgetcoach. Dit verschilt per gemeente.

In het plan staat ook wat wij als bewindvoerder doen. Daarbij kunt u denken aan:

 • Aanvragen internetbankieren
 • Geven van online inzage in budget
 • Uitbetalen van maandgeld in plaats van weekgeld

Na verloop van tijd bespreken we met elkaar hoe het gaat. Als het goed gaat kunt u met een brief aan de rechter vragen om het bewind te beëindigen. Als wij het met u eens zijn, zullen wij de rechter dan positief adviseren. Normaal gesproken besluit de rechter dan dat het bewind wordt beëindigd.

1
GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Heeft u een vraag?

GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Wij helpen u graag verder.