Home Bewindvoering Wie kan de aanvraag bewindvoering doen?

Wie kan de aanvraag bewindvoering doen?

Wie kan bewind (of mentorschap of curatele) aanvragen?

De wet noemt een groot aantal personen en instanties die de aanvraag voor bewind (of mentorschap of curatele) kunnen doen. In de eerste plaats bent u dat natuurlijk zelf. Maar voor veel mensen die een wettelijk vertegenwoordiger nodig hebben, geldt dat het hen niet goed lukt om de aanvraag zelf te doen.

Een ruime kring aanvragers

De aanvraag kan gedaan worden door de volgende personen of instanties:

  • U zelf
  • Uw echtgenoot of andere partner
  • Familieleden tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
  • Degene die het gezag uitoefent; bijvoorbeeld de voogd, als de persoon nog minderjarig is - of de stiefouder
  • De wettelijk vertegenwoordiger (bewindvoerder, mentor, curator, als er al een maatregel loopt)
  • De instelling die de persoon verzorgt of begeleidt
  • De officier van justitie
  • Het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene als bewind wegens verkwisting of problematische schulden wordt aangevraagd

De aanvraagprocedure

Bij het aanvragen van een bewind wordt een formulier gebruikt. Als u dat wilt vullen wij dit formulier voor u in. Wij sturen het dan met onze bereidverklaring, de akkoordverklaring van belanghebbenden (familie)  naar de rechtbank. Deze zal u uitnodigen voor een zitting. Een zogenaamde "instellingszitting". Na deze zitting beslist de rechter of het bewind, het mentorschap of de curatele wordt ingesteld. Hiervan ontvangen aanvrager, bewindvoerder en rechthebbende een beschikking (het besluit).

Op de website van de rechtspraak kunt u alles lezen. In de toelichting op het aanvraagformulier is exact beschreven hoe de procedure verloopt.

Wij nodigen u van harte uit omcontact met ons opnemen voor meer informatie en advies. We kunnen dan van gedachten wisselen wat voor u de meest passende keuze is.

1
GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Heeft u een vraag?

GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Wij helpen u graag verder.