Home Beschermingsbewind

Beschermingsbewind

Als beschermingsbewindvoerder (kortweg: bewindvoerder) zijn wij uw wettelijk vertegenwoordiger. Wij behartigen uw belangen op het gebied van geld en bezittingen en beheren uw geld. Wij doen dit als ons werk, als professional. Een bewindvoerder kan ook een familielid zijn.

Beschermingsbewind wat is het?

Beschermingsbewind kan voor u passend zijn, als u tijdelijk of voor langere tijd, uw geldzaken niet meer kunt overzien. Beschermingsbewind is een financiële maatregel. U blijft handelingsbekwaam. U mag alleen niet meer zonder de medewerking van u bewindvoerder over uw geld en goederen beschikken. Hierover beslist de bewindvoerder.

Een beschermingsbewindvoerder wordt altijd benoemd door de kantonrechter. De bewindvoerder moet elk jaar verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Deze controleert het werk van de bewindvoerder.

Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd. Bewind is vooral bedoeld om u te beschermen. Het zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken. Een bewindvoerder zorgt er onder andere voor dat u regelmatig leefgeld krijgt en dat uw vaste lasten op tijd worden betaald.

Meer weten?

Hieronder kunt u lezen wat wij voor u doen. Of lees hier meer.


1
GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Heeft u een vraag?

GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Wij helpen u graag verder.