Home Informatie Tarieven

Tarieven 2019

Onze kosten betaalt u in principe zelf. Heeft u weinig inkomen of vermogen, dan krijgt u de kosten van de gemeente terug via de bijzondere bijstand. Uw gemeente hanteert hiervoor eigen richtlijnen. Wij bespreken vooraf met u hoe dit bij u is.

GSBB is door de belastingdienst vrijgesteld van BTW. 

 

Maandelijkse kosten

Bewind

€ 94,33

Bewind problematische schulden

€ 122,00

Curatele

€ 169,75

Bewind en mentorschap

€ 169,75

Bewind echtpaar (geen schulden)

€ 113,16

 

 

 

Eenmalige kosten

Intake bewind

€ 533,00

Intake curatele

€ 959,00

Intake bewind met mentorschap

959,00

Intake bewind echtpaar

€ 639,00

 

 

 

Extra dienstverlening

Advies voor aanmelding

Gratis

Belastingaangifte voorgaande jaren

Uurtarief

Verhuizing of ontruiming woning

€ 333,00

Aankoop of verkoop woning

€ 333,00

Uurtarief bewind, mentor, curatele

€ 66,50

Beheer Persoons Gebonden Budget

€ 41,58 per maand

De tarieven voor bewindvoering, mentorschap en curatele in 2019 zijn vastgesteld door het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Het volledige overzicht met tarieven vindt u hier.

Voor beloning bij eenmalige werkzaamheden vragen wij eerst machtiging aan de kantonrechter.

De tarieven van onze nabestaandenservice worden met u besproken indien u ervoor kiest van onze diensten gebruk te maken.