Home Informatie Vertegenwoordiging

De Yokohama verklaring

Beschermingsbewind, mentorschap en curatele zijn vormen van wettelijke vertegenwoordiging. Maar ook als testamentair bewindvoerder of inkomensbeheerder vertegenwoordigen wij u. Bij goede vertegenwoordiging geldt altijd:

zelf (laten) beslissen waar mogelijk, beschermen waar nodig

Als professioneel vertegenwoordiger heeft GSBB te maken met wettelijke gedrags- en kwaliteitsregels. Daarnaast zijn er maatschappelijke en morele richtlijnen en verwachtingen. De Yokohama Declaration van de International Guardian Network is vastgesteld en aanvaard door een internationaal congres van mentoren, bewindvoerders en curatoren: het World Congress on Adult Guardianship in oktober 2010. Deze verklaring geeft richtlijnen die ons helpen ons werk zo goed mogelijk te doen.

De verklaring

Elke volwassene, die het vermogen mist een bepaalde beslissing op een bepaald moment te nemen en elke vorm van ondersteuning of vertegenwoordiging mist in het beslissingsproces, recht heeft op een competente vertegenwoordiger die:

 1. met de nodige zorg en toewijding zal handelen bij het nemen van een beslissing voor die volwassene;
 2. eerlijk en te goeder trouw zal handelen;
 3. zal handelen in het beste belang van de volwassene;
 4. zo veel als mogelijk de wensen, waarden en overtuigingen van de volwassene zal respecteren, waar deze bekend zijn of vastgesteld kunnen worden en duidelijk niet resulteren in schade aan de volwassene;
 5. zo veel als mogelijk inmenging in het leven van de volwassene zal beperken, door de minst ingrijpende, minst beperkende en meest normaliserende gedragslijn te kiezen;
 6. de volwassene zal beschermen tegen mishandeling, verwaarlozing, misbruik en uitbuiting;
 7. de burger- en mensenrechten van de volwassene zal respecteren en actie zal ondernemen  wanneer deze rechten bedreigd worden;
 8. de volwassene zal voorzien van hulp en ondersteuning en actief achter zaken aan zal gaan waar hij of zij recht op zou kunnen hebben, zoals pensioenen, uitkeringen en maatschappelijke ondersteuning;
 9. geen voordeel zal trekken uit zijn of haar positie als vertegenwoordiger;
 10. zal letten op en trachten te vermijden, enig conflict tussen zijn of haar belangen als vertegenwoordiger en de belangen van de volwassene voor wie hij of zij handelt;
 11. actief de volwassene zal helpen een zelfstandig of een ondersteund zelfstandig leven te hervatten of op zich te nemen waar mogelijk;
 12. zo veel als mogelijk de volwassene zal betrekken bij alle beslissingsprocessen;
 13. betrokkenheid en meedoen zal bevorderen en de volwassene zal helpen zelfstandig te handelen in die gebieden waar hij of zij toe in staat is;
 14. op nauwkeurige wijze zijn werkzaamheden zal vastleggen in een dossier en dat onmiddellijk zal kunnen overhandigen wanneer dit opgevraagd wordt door de rechtbank of de overheidsinstantie die hem of haar heeft benoemd;
 15. zal handelen binnen de taak en de bevoegdheid die hem of haar is toegekend door de rechtbank of de overheidsinstantie die hem of haar heeft benoemd; en
 16. voor zichzelf zal nagaan of  voortzetting van wettelijke vertegenwoordiging in een of andere vorm nodig is.