Home Mentorschap GSBB als uw mentor

GSBB als uw mentor

GSBB als uw mentor

Als GSBB uw mentor is, krijgt u één vaste contactpersoon, die uw mentor is en ook uw bewind voert. U kunt dus met één persoon overleggen over al uw zaken. Als uw mentor afwezig is, zorgen wij voor (tijdelijke) vervanging. Zo zijn wij er altijd voor u.

Als mentor zijn we uw wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger. Wanneer u dat zelf niet kunt, zijn wij bevoegd te beslissen over uw verzorging en begeleiding. Daarnaast zijn we als mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken. We nemen uw wensen en behoeften, normen en waarden als leidraad. Op deze manier helpen wij u de regie over uw leven te houden.

Onze mentoren hebben een enorm netwerk en veel ervaring in de zorg. Wij kennen de regionale zorgkaart als geen ander. We onderhouden veel contacten met zorgverleners in alle sectoren. Dat maakt het voor ons mogelijk om in uw belang steeds de goede  keuzes te maken.

Als mentor investeren wij in een goede vertrouwensband met de personen die wij vertegenwoordigen. Wij voeren regelmatig overleg met zorgverleners, behandelaars en - indien van toepassing - familie. Bij de bespreking van een behandelplan zijn wij zoveel mogelijk aanwezig. Zo kijken wij kritisch mee naar de zorg die u krijgt. Wij hebben kennis van u als cliënt en weten wat er te koop is in de zorg. Zo kunnen we belangrijk bijdragen aan een goede keuzes en goede zorg, in úw belang.

1
GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Heeft u een vraag?

GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Wij helpen u graag verder.