Home Over GSBB Tarieven 2023

Tarieven 2023

Onze kosten betaalt u in principe zelf. Heeft u weinig inkomen of vermogen, dan vergoed uw gemeente deze via de bijzondere bijstand. Uw gemeente hanteert hiervoor eigen richtlijnen. Wij bespreken vooraf met u hoe dit bij u is.

GSBB is door de belastingdienst vrijgesteld van BTW.

De belangrijkste tarieven met ingang van 1 januari 2022 (ongewijzigd per 1 januari 2023) zijn:

 

Maandelijkse kosten

Bewind

103,75

Bewind met problematische schulden

134,25

Curatele

186,75

Bewind en mentorschap

186,75

Bewind echtpaar (geen schulden)

124,21

   
 

Eenmalige kosten

Intake bewind

586,00

Intake curatele

1054,00

Intake bewind met mentorschap

1054,00

Intake bewind echtpaar

703,00

   
 

Extra dienstverlening

Advies voor aanmelding

Gratis

Belastingaangifte voorgaande jaren

Uurtarief

Verhuizing of ontruiming woning

366,00

Aankoop of verkoop woning

366,00

Uurtarief bewind, mentor, curatele

€ 73,20

Beheer Persoons Gebonden Budget

€ 45,75 per maand

 

De tarieven voor bewindvoering, mentorschap en curatele in 2022 zijn vastgesteld door het Ministerie van Justitie & Veiligheid. 

Het volledige overzicht met alle tarieven vindt u hier. Bij GSBB zijn de tarieven exclusief BTW van toepassing.  

Voor beloning bij eenmalige werkzaamheden vragen wij eerst machtiging aan de kantonrechter.

De tarieven van onze nabestaandenservice worden met u besproken als u ervoor kiest hiervan gebruik te maken.

Aanmelden

Meld je aan voor bewind, mentorschap of curatele - of vraag om een vrijblijvend adviesgesprek

Aanmelden

1
GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Heeft u een vraag?

GSBB Logo

Welkom bij GSBB

Wij helpen u graag verder.